Vårt bærekraftsløfte

Moonsun Organic - Bærekraftsstrategi

Råvarer og produksjonsprosesser:
 • Våre produkter er laget kun av naturlige og organiske råvarer, for å redusere den negative påvirkningen på miljøet.
 • Vår produksjon er lokalisert lokalt i Sverige. Om mulig kommer de fleste råvarene også lokalt. Det betyr at avstanden for transport reduseres. Våre leverandører har også klare bærekraftsprinsipper og selvfølgelig gode arbeidsforhold.
Emballasje:
 • Vi bruker resirkulert plast (PCR) i emballasjen vår, dette for å redusere energibruk, karbondioksidutslipp, mengden avfall og ressursforbruk.
 • Vi bruker ikke ytteremballasje til produktet for å redusere avfallsmengden.
 • For å unngå unødvendig plast har vi for eksempel ikke pumper i produktet, men tilbyr dem separat til kunder som ønsker det.
 • Vårt design er minimalistisk design, da det reduserer materialforbruket og øker resirkulerbarheten til emballasjen.
 • Vi informerer om materialet emballasjen er laget av og oppfordrer kunder til å resirkulere emballasjen når produktet er ferdig.

Transport og logistikk:
 • Vi samarbeider med vårt morselskap med felles transport for å redusere unødvendig drivstofforbruk og utslipp.
 • For å redusere emballasjemateriale gjenbruker vi så langt det er mulig emballasjemateriale som kommer fra våre leverandører.
Etiske og sosiale aspekter:
 • Våre produkter produseres under gode arbeidsforhold og rettferdig lønn gjennom hele produksjonskjeden.
 • Selvfølgelig er verken sluttproduktene våre eller noen av ingrediensene testet på dyr.
 • Våre produkter er veganske, bortsett fra Bivoks Body Oil som inneholder bivoks. Bivoksen kommer fra økologisk birøkt som har høyere kvalitet, renhet og holdbarhet. Men også med omtanke for biene, som beholder sitt naturlige miljø.
Kommunikasjon og åpenhet:
 • Tydelig og ærlig kommunikasjon: Informer kundene om din bedrifts bærekraftstiltak og fremgang. Vær åpen om produktenes ingredienser, produksjonsprosesser og miljøpåvirkning.
 • Moonsun ønsker å inspirere til en mer bærekraftig livsstil. Vi snakker om fordelene med bærekraftige skjønnhetsprodukter og hjelper forbrukeren til å ta mer informerte valg. Vi ønsker også å bidra til at folk tar mer bærekraftige valg – ikke bare fra et skjønnhetsperspektiv. Vi deler kunnskap om miljø, klima og en mer helhetlig livsstil.