Återvunnen plast

Varför använda återvunnen plast?

Hållbarhet och miljömedvetenhet ligger i Moonsun's DNA. Vi använder till exempel återvunnen plast i våra förpackningar istället för nyproducerad plast. Återvunnen plast är mycket dyrare och ibland skiftar färgerna på plasten - det är svårt att få den 100% transparent. Vi tycker ändå att det är en självklarhet att inte slösa på jordens resurser och erbjuda en produkt som inte bara är bra för huden, men också för själen.

Visste du att skönhetsbranschen varje år producerar 120 miljarder ton förpackningar av plast? Få av dessa förpackningar återvinns utan hamnar i hav och land eller bränns upp. Otroligt slöseri med jordens resurser och skapar stor påverkan på vår miljö och vårt klimat. 

Genom att återvinna plastmaterial kan vi minska mängden avfall och utnyttja resurserna på ett mer hållbart sätt. Ska vi titta på miljöpåverkan av återvunnen plast jämfört med nyproducerad plast?

 

Energianvändning

När vi jämför återvunnen plast med nyproducerad plast, är energianvändningen en av de största skillnaderna. Produktion av ny plast kräver betydligt mer energi än återvinning av befintlig plast. För att tillverka ny plast krävs råmaterial som olja eller naturgas, och det krävs energiintensiva processer för att omvandla dessa råmaterial till användbar plast. Å andra sidan kräver återvinning av plast mycket mindre energi, eftersom plasten redan är framställd och bara behöver bearbetas för att återanvändas.

 

Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläpp är en annan viktig faktor att beakta när vi tittar på miljöpåverkan av plast. Produktion av ny plast genererar stora mängder koldioxidutsläpp, både vid utvinningen av råmaterial och vid de energikrävande produktionsprocesserna. Återvunnen plast däremot kräver betydligt mindre koldioxidutsläpp, eftersom återvinning inte involverar utvinning av nya råmaterial eller lika energikrävande processer.

 

Avfallshantering 

En annan fördel med återvunnen plast är dess positiva inverkan på avfallshantering. Plastavfall är ett stort problem runt om i världen, och återvinning spelar en viktig roll i att minska mängden plastavfall som hamnar på soptippar eller i naturen. Genom att återanvända befintlig plast minskar vi behovet av att producera ny plast och bidrar till att avfallsmängden minskar.

 

Resursförbrukning 

När vi bedömer miljöpåverkan av plast är det också viktigt att titta på resursförbrukningen. Produktion av ny plast kräver betydande mängder råmaterial, som olja eller naturgas. Genom att återvinna plastmaterial kan vi spara på dessa ändliga resurser och minska behovet av att utvinna mer råmaterial från jorden.

Återvinning av plast minskar energianvändningen, koldioxidutsläppen, avfallsmängden och resursförbrukningen. Genom att främja återvinning och använda återvunnen plast istället för nyproducerad plast kan vi göra betydande framsteg mot en mer hållbar och miljövänlig framtid.

Men med ökat engagemang och medvetenhet kan vi alla bidra till att minska vår miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi där plastavfall omvandlas till värdefulla resurser.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Här hittar du Moonsun Organics ljuvliga produkter.