Vårt hållbarhetslöfte

Moonsun Organic - Hållbarhetsstrategi

Råmaterial och Produktionsprocesser:

 • Våra produkter tillverkas enbart av naturliga och ekologiska råmaterial, för att minska den negativa påverkan på miljön.
 • Vår produktion finns lokalt i Sverige. Om möjligt så kommer också de flesta råvaror lokalt. Det innebär att avståndet för transporter minskar. Våra leverantörer har också tydliga hållbarhetsprinciper och självklart bra arbetsvillkor.

Förpackningar:

 • Vi använder återvunnen plast (PCR) i våra förpackningar, detta för att minska energianvändningen, koldioxidutsläppen, avfallsmängden och resursförbrukningen.
 • Vi använder inte ytterförpackningar för produkten för att minska avfallsmängden.
 • För att undvika onödig plast, har vi exempelvis inte pumpar i produkten, utan erbjuder dem separat till de kunder som önskar. 
 • Vår design är minimalistisk design, eftersom det minskar materialförbrukning och ökar återvinningsbarheten av förpackningarna. 
 • Vi informerar vilket material förpackningarna är gjorda av och uppmuntrar kunderna att återvinna förpackningen när produkten är slut. 

Transport och logistik:

 • Vi samarbetar med vårt moderbolag med samtransporter för att minska onödig bränsleförbrukning och utsläpp. 
 • För att minska förpackningsmaterial, återanvänder vi så långt det är möjligt förpackningsmaterial som kommer från våra leverantörer. 

Etiska och sociala aspekter:

  • Våra produkter tillverkas under goda arbetsvillkor och rättvisa löner genom hela produktionskedjan.
  • Självklart testas varken våra slutprodukter eller någon av ingredienserna på djur. 
  • Våra produkter är veganska, förutom Beeswax Body Oil som innehåller bivax. Bivaxet kommer från en ekologisk biodling som  har högre kvalitet, renhet och hållbarhet. Men också med hänsyn för bina, som behåller sin naturliga miljö.

Kommunikation och Transparens:

 • Tydlig och ärlig kommunikation: Informera kunder om ditt företags hållbarhetsinitiativ och framsteg. Var transparent kring dina produkters ingredienser, produktionsprocesser och miljöpåverkan.
 • Moonsun vill inspirera till en mer hållbar livsstil. Vi berättar om fördelarna med hållbara skönhetsprodukter och hjälper konsumenten att göra mer medvetna val. Vi vill också bidra till en att människor gör mer hållbara val - inte bara utifrån ett skönhetsperspektiv. Vi delar kunskap om miljö, klimat och ett mer holistiskt sätt att leva.